Güncellendi
Kayıt Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ

Anasayfa | Ayvansaray | Davet Mektubu

 • Değerli Meslektaşlarımız,
   
 • Mesleki eğitim, kişileri iş yaşamına hazırlayan, kişinin mesleği için gerekli bilgi ve becerilerle donanmasını sağlayan bir süreçtir. Mesleki alanda kalifiye olma; kurumlar, işletmeler ya da kişiler tarafından farklı farklı tanımlanabilir. Ancak bu tanımlamalarda ortak nokta, doğru işe doğru insan yerleştirme prensibinden hareketle, kişinin çalıştığı mesleğe, işletmeye ve kuruma uygun gerekli bilgi ve beceriye sahip olmasıdır.
   
 • 2009’dan bu yana mesleki eğitim veren bir yüksekokul olarak, bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz ve her yıl meslek eğitiminin farklı bir boyutunu ele alacağımız kongremizde “Bilişim” alt başlığı ile bilişim personeli yetiştirmede farkındalık yaratmayı amaçlamaktayız. Kongremizde bilgisayar teknolojilerine olan gereksinimlerinin artması ve hizmetin sunumuna yönelik hızla gelişen teknoloji, bilişim alanında çalışacak personelin eğitimini bu gelişmelere hazır olmaya zorunlu kılmaktadır. Kongremizde bu gelişmelere yönelik bilişim personeli yetiştirmek için gerekli olan eğitim ve gelişim modellerine dair araştırmalar sunularak tartışılacaktır.
   
 • Siz değerli bilişim çalışanları, bilişim ve bilgisayar tabanlı sistem yöneticileri ve akademisyenlerini bilişim eğitimini merkeze alarak; bu alandaki güncel gelişmelerin, deneyimlerin ve yenilikçi yaklaşımların paylaşılması ve bilişim alanındaki profesyonelleri arasındaki iletişim ve iş birliğinin artırılması, bilişim alanında disiplinlerarası çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla düzenlediğimiz 2. Mesleki Eğitim “Bilişim” Kongresine davet etmekten onur duyarız.
   

Prof. Dr. Mehmet Emin Arat
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörü
 

 • BİLİŞİM EĞİTİM SİSTEMİ
   
 •  a.Bilişim Eğitiminde Disiplinlerarası Çalışmalar
 •  b.Bilişim Eğitiminde Reformlar
 •  c.Bilişim Eğitiminde Yasal Düzenlemeler
 •  d.Bilgisayar Tabanlı Eğitimde Yeni Yaklaşımlar (Teknikler Ve Eğitim)
 •  d.Yazılım Eğitiminde Türkçe Literatür
 •  f.Bilişim Eğitiminde Uluslararası Hareketlilik
 •  g.Bilişim Alanında Mesleki Eğitimin Sürdürülebilirliği
 •  h.Mesleki Eğitimin Dünü, Bugünü, Yarını
 •  i.Bilişim Eğitiminde Hayat Boyu Öğrenme
 •  j.Mesleki Eğitimde Yeterlilik, Ölçme ve Değerlendirme
 •  k.Mesleki Eğitimde Eğiticilerin Rolü
 •  l.Bilişim Eğitiminde Müfredat Ve Eğitim Süresi
 •  m.Bilişim Eğitiminde İş Başı Eğiti
 •  n.Bilişim Eğitiminde Teknoloji Kullanımı
   
 • SOSYAL AĞLAR, YENİ MEDYA ve EĞİTİM
   
 •  a.Sosyal Ağ Kullanımı Üzerinden Eğitim ve Bilişim
 •  b.Web Okuryazarlığı Eğitimi
 •  c.Medya Okuryazarlığı Eğitimi
 •  d.Yeni İletişim Teknolojileri ve Eğitim
 •  e.Kodlama-Programlama Eğitimi
 •  f.Yönetim Bilişim Eğitimi
 •  g.Veri Madenciliği Eğitimi
 •  h.İnternet Haberciliği Eğitimi
 •  i.Web 2.0 Teknolojisinin Eğitim Ortamına Katkıları
 •  j.Hayat Boyu Öğrenmede Online Öğrenme Ortamları
 •  k.Mobil Teknolojilerin Eğitimde Kullanımı
 •  l.Mesleki Eğitimde Arttırılmış Gerçeklik
 •  m.Yeni Medya Eğitimi
 •  n.Mesleki Eğitimde Oyunlaştırma
   
 • BİLİŞİM HUKUKU ve EĞİTİMİ
   
 •  a.Yeni Medya Ortamında Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu
 •  b.Bilişimde Kişisel Verilerin Korunması ve Hukuki Boyut
 •  c.Etik Hacking ve Eğitimi
 •  d.Bilişim Eğitimi ve Mevzuat İlişkisi
 •  e.5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayın Kanunu
 •  f. Basın Kanunu ve Bilişim Alanı ile İlişkisi
   
 • BİLİŞİM ALANINDA KARİYER GELİŞTİRME
   
 •  a.Çevik Yazılım Geliştirme Metodolojilerinin Uygulanmasında İK Performans Değerlendirme Süreci
 •  b.Mesleki Eğitim Ve İstihdam
 •  c.Bilişim Eğitimi İK ve Kariyer Planlama Süreci
 •  d.Bilişim Eğitimine Sektörel Yaklaşımlar
 •  e.Genel Lise ve Meslek Lisesi Mezunlarının Yazılım Eğitimindeki Başarılarının Karşılaştırılması
 •  f.Yazılım Sektöründe Kadın İstihdamı
 •  g.Öğrenci Hazır Bulunuşluk Düzeylerine Göre Yazılım Eğitiminin Başarı Durumu
   
 • BİLİŞİM EĞİTİMİ ve KALİTE
   
 •  a.Bilişim Eğitimlerinin Sertifikalandırılması ve Tanınması
 •  b.Bilişim Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon
 •  c.Bilişim Eğitiminde Multimedya Tasarımı
 •  d.Yazılım Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Kullanımı ve Etkisi
 •  e.Yükseköğrenim Dışı Bilişim Eğitimi
   
 • BİLİŞİM ETİĞİ VE VERİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
   
 •  a.Kişisel Verilerin Kullanımı ve Güvenlik
 •  b.Bilişim Sistemlerindeki Güvenlik Tehditleri
 •  c.Ağ Güvenliği Eğitimi
 •  d.Virüsler, Truva Atları ve Zararlı Uygulamalar Eğitimi
 •  e. Veri Kurtarma Eğitimi
 •  f. Şifreleme ve Güvenlik Eğitimi