Güncellendi
Kayıt Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ

Anasayfa | Ayvansaray | Bilimsel Program

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLİMSEL PROGRAM

21 ARALIK 2020 - Pazartesi

AÇILIŞ KONUŞMASI

13.00-14.00

 

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ELAL – Plato Meslek Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Osman ÇAKIR – İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörü

 

Katılım linki: https://eu.bbcollab.com/guest/36ebfa7920a446c8b5c89f8b93cf2173

PANEL

14.00-15.00

Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Özlem OĞUZHAN - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • Sanat ve Tasarım Eğitiminde Bir Yöntem Olarak Kintsugi


Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DERE - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

 • Lary Shiner’in Perspektifinden Sanat ve Zanaat İlişkisi

Katılım linki: https://eu.bbcollab.com/guest/36ebfa7920a446c8b5c89f8b93cf2173

I. OTURUM

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Nihat DURSUN

15.00-17.00

Yeni Gerçeklikler Işığında, Grafik Tasarım Eğitimi ve Bilişsel Yük Müfredatı

 • Dr. Öğr. Üyesi Nihat DURSUN - Beykent Üniversitesi    

 

Dijital Oyun Tasarımı Eğitiminde Oyun Kamplarının Önemi

 • Öğr. Gör. Burak DERVİŞOĞLU - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

 

Minyatür Sanatının Yeni Medya Ortamında Dönüşümü:Tasarım Uygulaması

 • Doç. Dr. Dilek TÜRKMENOĞLU - Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Öğr. Gör. M. Hikmet AYDINGÜLER - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

 

Eğitimde "Wetware", Beyin Gücü ve Yaratıcılık Dönemi

 • Doktora Öğrencisi Ayşe PARMAKSIZ - Ankara Üniversitesi

 

Katılım linki: https://eu.bbcollab.com/guest/36ebfa7920a446c8b5c89f8b93cf2173

 

22 ARALIK 2020 - Salı

II. OTURUM
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Arzu TOĞUŞLU KIZBAZ

10.30-13.00

Öğrenme Yolculuğunda Çağdaş Yaklaşımlar

 • Doç. Dr. Arzu TOĞUŞLU KIZBAZ - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

 

Kaligrafi Tasarım Eğitimi ve Gelişimi

 • Dr. Öğr. Üyesi Serdar KİPDEMİR - Medipol Üniversitesi

 

Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim ile Tasarım Bölümündeki Eğitimde Karşılaşılan Güçlükler Üzerine Bir Değerlendirme

 • Prof. Dr. Bilgin İÇEL - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Gülyaz AL- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Gülhan APAK- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 

Covid-19 Salgınında Uygulamalı Grafik Tasarım Dersleri ile Uzaktan Eğitim Derslerinin Arasındaki Kontrolün Araştırılması

 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Taragay AYÇE – İstanbul Arel Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi İbrahim YILMAZ - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

 

Yapılarda İşlevsel Dönüşüm Dersinde Ortofoto Kullanımı

 • Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çiğdem ZAĞRA - İstanbul Rumeli Üniversitesi
 • Arş. Gör. Dr. Sibel ÖZDEN - İstanbul Rumeli Üniversitesi

 

Katılım linki: https://eu.bbcollab.com/guest/36ebfa7920a446c8b5c89f8b93cf2173

 

III. OTURUM
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ümit DEMİR 

14.00-17.00

Mesleki Eğitimde Arttırılmış ve Sanal Gerçeklik Kullanım Durumunun İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Önemi

 • Dr. Öğr. Üyesi Ümit DEMİR - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 

Tasarım Eğitiminde Teknolojik Uygulamalar

 • Öğr. Gör. Yasemin ERDOĞAN - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Selen ORTA - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

 

Giysi Tasarım Sürecinde Kullanılan CAD Programlarının Sınıflandırılması
ve Örnek Tasarım Uygulaması

 • Öğr. Gör. Esra ÖĞÜLMÜŞ ÖZKUM - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa Erdem ÜREYEN - Eskişehir Teknik Üniversitesi

 

Sıfır Atık Eğitiminde Dijital Oyun Kullanımı

 • Öğr. Gör. Ayşe DANIŞ BEKDEMİR - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

 

Tasarım Eğitimi ve Sanal Sergileme Olanakları

 • Dr. Öğr. Üyesi Sevinç ALKAN KORKMAZ - İstanbul Rumeli Üniversitesi

 

Biçimde Soyutlama Yönteminin Mekan Tasarımı Eğitimindeki İzdüşümleri

 • Öğr. Gör. Berkay BEKTÜRK - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Yasemin ERDOĞAN - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Gökhan DUYUR - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

 

Katılım linki: https://eu.bbcollab.com/guest/36ebfa7920a446c8b5c89f8b93cf2173

 

 

23 ARALIK 2020 - Çarşamba

IV. OTURUM
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAZAR

 

10.30-13.00

Mesleki Eğitimde Avrupa Birliği Projeleri ve Önemi

 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAZAR - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 

Eğitim Materyali Örneği Olarak Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi İçerikli Oyuncaklar Üzerine Bir İnceleme

 • Öğrt. Yasemin DEDEOĞLU - Doğanlar Hacı Yaşar Kandur Ortaokulu

 

Üniversitelerde Sürdürülebilir Tasarım Müfredatı ve Sürdürülebilir Tasarım Eğitimi Çerçeve Tasarımı

 • Öğr. Gör. Selen ORTA - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

 

Türkiye'de İç Mimarlık Eğitimi: Mevcut Durum Analizi

 • Dr. Öğr. Üyesi Mergül SARAF YILDIZOĞLU - İstanbul Rumeli Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Sevinç ALKAN KORKMAZ - İstanbul Rumeli Üniversitesi
 • Arş. Gör. Dr. Sibel ÖZDEN - İstanbul Rumeli Üniversitesi
 • Arş. Gör. Dr. Büşra KURT - İstanbul Rumeli Üniversitesi

 

Tasarım Eğitiminde Öncül Uygulamalar

 • Öğr. Gör. Berkay BEKTÜRK - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Selen ORTA - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

 

Katılım linki: https://eu.bbcollab.com/guest/36ebfa7920a446c8b5c89f8b93cf2173

 

V. OTURUM
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DOLUNAY

 

14.00-17.00

Sanat Tasarım Mecrasında Gelişen, Değişen Meslek ve Teknikler

 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DOLUNAY - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

 

İş Kazası ve Meslek Hastalıkların Önlenmesinde Tasarım Yaklaşımı Uygulama Örnekleri

 • Öğr. Gör. Vedat CANER - Beykent Üniversitesi

 

Tasarım Eğitiminde Görsel İletişimin Önemi

 • Öğr. Gör. Gülhan APAK - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Prof. Dr. Bilgin İÇEL - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Gülyaz AL - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 

Havva İkonografisi Üzerinden 20. Yüzyılda Kadın İmgesinin Grafik Tasarımdaki Yansıması

 • Öğr. Gör. İrem Ela YILDIZELİ - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet NUHOĞLU – Yıldız Teknik Üniversitesi

 

Yaratıcı Gıda Etiketi Tasarımları: Muz Etiketi Örneği

 • Öğr. Gör. Gamze SÜRCAN - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

 

Kitap Kapağı Tasarımında Pul

 • Dr. Öğr. Üyesi, Bahadır ELAL - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

 

Katılım linki: https://eu.bbcollab.com/guest/36ebfa7920a446c8b5c89f8b93cf2173

17.00-17.30

Kapanış Oturumu ve Değerlendirme

Kongrenin değerlendirilmesi ve kapanış