Güncellendi
Kayıt Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ

Anasayfa | Ayvansaray | Bilimsel Program

17 MAYIS 2018

09.30-10.30

Kayıt

10.30-11.30

Açılış Konuşmaları

11.30-13.00

Açılış Oturumu – Moderatör Dr. Öğr. Üyesi Suat DÖNMEZ
 1. Toplumsal Cinsiyet Ve Sağlık Eğitimi- Prof.Dr. Nurdan DEMİRCİ- Marmara Üniversitesi Sağ.Bil.Fak.Hemşirelik Bölümü
 2. Mesleki Eğitimde Klinik Eğiticilerin Rolü- Dr. Öğr. Üye. Zümrüt BİLGİN- Marmara Üniversitesi Sağ.Bil.Fak.Hemşirelik Bölümü
 3. Sağlık Eğitiminde Teknoloji Kullanımı- Dr. Gülten OKUROĞLU- Marmara Üniversitesi Sağ.Bil.Fak.Hemşirelik Bölümü
 4. Estetik, Cilt Bakımı Yardımcı Sağlık Personeli Eğitimi- Dr. Gamze MENTEŞEOĞLU-

13.00-14.00

Yemek - Serbest Zaman

 

SALON 1. Çelik Bina Konferans Salonu SALON 2. STD 103

14.00-15.40

I.OTURUM SAĞLIK EĞİTİM SİSTEMİ OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Nurdan DEMİRCİ
 1. Sağlık Eğitiminde Disiplinler Arası Eğitim: Kocaeli Üniversitesi Yahya Kaptan MYO Örneği - Çiğdem Çekmece
 2. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Öğrencilerinin Mezun Oldukları Lise Türünün Ve Aldıkları Müfredatın Mikrobiyoloji Dersi Başarısına Etkisi - Meryem Menekşe Kılıç
 3. Tıp Fakültesi 6. Sınıf Öğrencilerinin Toplum Sağlığı Merkezleri Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Ve Görüşleri - Sevil Aydoğan
 4. Türkiye’de Hayat Sigortası Bilincinin Geliştirilmesinde Mesleki Eğitimin Önemi - Batuhan Medetoğlu
 5. Türkiye’de Üniversitelerdeki Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programlarının Müfredatlarında Bulunan Beslenme Ders Ve İzlencelerinin İncelenmesi - Gamze Sürcan Düzgün
II.OTURUM SAĞLIK EĞİTİM SİSTEMİ OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Banu MANAV
 1. Sağlık Uygulamalarında Yeni Yaklaşımlar - Cengiz Mordeniz
 2. ISO 15189 Standartları Çerçevesinde Laboratuvar Teknikerlerinin Eğitim Ve Yeterlilik Açılarından Değerlendirilmesi -  Neval Aksoy
 3. Halka Yönelik Mesleki Zorunluluk Olmayan Sağlık Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi- Fehim Göze
 4. Bir Tasarım Bileşeni Olarak Işık Ve Sağlığımıza Etkileri- Banu Manav
 5. Hastane Örgütlerinde Çatışma Yönetimi: Transaksiyonel Analiz Yöntemi ile Değerlendirme- Seçil Pelin Aka

15.40-16.00

Kahve Arası

16.00-17.40

III.OTURUM SAĞLIK HUKUKU VE EĞİTİMİ OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üye. Zümrüt BİLGİN
 1. Sağlık Programı Stajer Öğrencilerinin Malpraktis Bilgi Düzeyi Ve Malpraktis İle İlgili Tutumları - Elif Topal
 2. Cumhuriyet Döneminden Günümüze Kadar Türkiye’de Uygulanan Sağlık Reformları Ve Türkiye İçin Çıkarımlar - Mustafa Bolahatoğlu
 3. Sağlık Çalışanlarının Mobbing/Psikolojik Şiddet Algısına Yönelik Bir Araştırma – Nihan Kalkandeler
 4. Kurumsa İmaj Ve İtibar İlişkisinin İncelenmesi: Bir Sağlık İşletmesinde Alan Araştırması – Hasan Sadık Tatlı
 5. Posta Pullarının Sağlık Eğitiminde Kullanılması – Bahadır Elal
IV.OTURUM SAĞLIK İLETİŞİMİ VE EĞİTİM OTURUM BAŞKANI: Dr. Gülten OKUROĞLU
 1. Sağlık Okuryazarlığı Ve Önemi - Elif Uruç Öztürk
 2. Meslek Yüksek Okulu Sağlık Programları Öğrencilerinin Ve Staj Yaptıkları Kuruluşlardaki Sağlık Profesyonellerinin Etkili El Hijyeni Ve Eldiven Kullanımı Davranışlarının Değerlendirilmesi – Filiz Ürkmez Berrak
 3. Türkiye’de Sağlık Haberciliği Eğitimi - Timur Osman Gezer
 4. Hemşirelerde Uyku Kalitesi İle Genel Ruhsal Durum Ve Depresyon Düzeyi Arasındaki İlişki - Abdullah Esen
 5. Kişiler Arası İletişim Eğitiminin Sağlık Hizmetleri Açısından Önemi – Mustafa Murat Ünsal

20.00

Gala Yemeği

 

18 MAYIS 2018

09.30-11.10

SALON 1 Çelik Bina Konferans Salonu SALON 2 STD 103

 

VI.OTURUM SAĞLIK EĞİTİMİ VE KALİTE OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr. Cengiz MORDENİZ
 1. Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Malpraktis - Cengiz Mordeniz
 2. Hemşirelikte Sertifikalı Eğitim Programları Uygulamaları - Figen Çalışkan- Ece Uysal Kasap
 3. Meslek Yüksek Okullarında Sağlık Beceri Laboratuvarlarının Kurulumu Ameliyathane Hizmetleri Programı Örneği -Nesrin Özdil
 4. Üniversite Öğrencilerinin İlkyardım Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Meslek Yüksek Okulu Örneği - Gülşah Ünsal Jafarov- Ece Uysal Kasap
 5. Sağlık Alanında Mobil Uygulamaların Kullanımı – Hilal Türk
VII.OTURUM SAĞLIK EĞİTİMİ VE GÜVENLİK OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr. Yekbun ADIGÜZEL
 1. Sağlık Personelinin Maruz Kaldığı İş Kazaları Ve Çözüm Önerileri - Deniz Aksoylu
 2. Sağlık İletişiminde Sosyal Medyanın Kullanımı: T.C. Sağlık Bakanlığı Örneği - Timur Osman Gezer
 3. Türkiye’deki Fizyoterapistlerde Görülen Mesleki Kas-İskelet Sistemi Bozuklukları - Ahmet Rasim Özdemir
 4. Öğrenci Sunumu Temelli Alan Seçmeli Ders İçin Summatif Olarak Da Uyarlanabilecek Normatif Değerlendirme Modeli - Yekbun Adıgüzel
 5. Vakıf Üniversiteleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri - Emel Birol

11.10-11.20

Kahve Arası

11.20-13.00

SALON 1 Çelik Bina Konferans Salonu

 

V.OTURUM SAĞLIKTA KARİYER GELİŞTİRME OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üye. Suat DÖNMEZ
 1. Kocaeli Üniversitesi Yahya Kaptan Myo İş Ve Uğraşı Terapisi Programı Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Yaşadıkları Sorunlar  -  Begüm Çapa Tayyare
 2. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Gelecek Beklentisi Üzerine Bir Araştırma - Ümran Görügen
 3. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Değerleri: Sağlık Programı Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma - Sinem Canol
 4. Sağlık Kurumları İşletmeciliği İle Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Programında Okuyan Öğrencilerin Bölümü Tercih Nedenleri Ve Gelecekten Kaygı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma – Kadriye Sönmez
 5. Savaş Ve Çatışma Ortamında Sağlık Alanında Yapılacak İlk Müdahale Ve Bu Görevi Yapacak Ekiplerin Yetiştirilmesinin Önemi- Suat DÖNMEZ

13.00-13.30

Kapanış Oturumu

Kongrenin değerlendirilmesi ve kapanış.

13.30

Yemek - Serbest Zaman