Kongre Bağlantı Linki:

https://eu.bbcollab.com/guest/36ebfa7920a446c8b5c89f8b93cf2173

 

Davetli Konuşmacı

-----

 • Sanat ve Tasarım Eğitiminde Bir Yöntem Olarak Kintsugi
  Prof. Dr. Özlem OĞUZHAN - İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  -----

 

Kabul Edilen Bildiriler

-----

 1. Eğitimde "Wetware", Beyin Gücü ve Yaratıcılık Dönemi
  Doktora Öğrencisi Ayşe PARMAKSIZ - Ankara Üniversitesi
  -----
 2. İş Kazası ve Meslek Hastalıkların Önlenmesinde Tasarım Yaklaşımı Uygulama Örnekleri
  Öğr. Gör. Vedat CANER - Beykent Üniversitesi
  -----
 3. Kitap Kapağı Tasarımında Pul
  Dr. Öğr. Üyesi, Bahadır ELAL - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
  -----
 4. Minyatür Sanatının Yeni Medya Ortamında Dönüşümü:Tasarım Uygulaması
  Doç. Dr. Dilek TÜRKMENOĞLU - Yıldız Teknik Üniversitesi
  Öğr. Gör. M. Hikmet AYDINGÜLER - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
  -----
 5. Öğrenme Yolculuğunda Çağdaş Yaklaşımlar
  Doç. Dr. Arzu KIZBAZ - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
  -----
 6. Lary Shiner ‘in Perspektifinden Sanat ve Zanaat ilişkisi
  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DERE - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
  -----
 7. Havva İkonografisi Üzerinden 20. Yüzyılda Kadın İmgesinin Grafik Tasarımdaki Yansıması
  Öğr. Gör. İrem Ela Yıldızeli - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet NUHOĞLU – Yıldız Teknik Üniversitesi
  -----
 8. Üniversitelerde Sürdürülebilir Tasarım Müfredatı ve Sürdürülebilir Tasarım Eğitimi Çerçeve Tasarımı
  Öğr. Gör. Selen ORTA - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
  -----
 9. Covid-19 Salgınında Uygulamalı Grafik Tasarım Dersleri ile Uzaktan Eğitim Derslerinin Arasındaki Kontrolün Araştırılması
  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Taragay AYÇE – İstanbul Arel Üniversitesi
  Dr. Öğr. Üyesi İbrahim YILMAZ - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
  -----
 10. Mesleki Eğitimde Arttırılmış ve Sanal Gerçeklik Kullanım Durumunun İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Önemi
  Dr. Öğr. Üyesi Ümit DEMİR - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  -----
 11. Yeni Gerçeklikler Işığında, Grafik Tasarım Eğitimi ve Bilişsel Yük Müfredatı
  Dr. Öğr. Üyesi Nihat DURSUN - Beykent Üniversitesi
  -----
 12. Sanat Tasarım Mecrasında Gelişen, Değişen Meslek ve Teknikler
  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DOLUNAY - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
  -----
 13. Mesleki Eğitimde Avrupa Birliği Projeleri ve Önemi
  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAZAR - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  -----
 14. Yaratıcı Gıda Etiketi Tasarımları: Muz Etiketi Örneği
  Öğr. Gör. Gamze SÜRCAN  - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
  -----
 15. Tasarım Eğitiminde Teknolojik Uygulamalar
  Öğr. Gör. Yasemin ERDOĞAN - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
  Öğr. Gör. Selen ORTA - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
  -----
 16. Dijital Oyun Tasarımı Eğitiminde Oyun Kamplarının Önemi
  Öğr. Gör. Burak DERVİŞOĞLU - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
  -----
 17. Sıfır Atık Eğitiminde Dijital Oyun Kullanımı
  Öğr. Gör. Ayşe DANIŞ BEKDEMİR - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
  -----
 18. Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim ile Tasarım Bölümündeki Eğitimde Karşılaşılan Güçlükler Üzerine Bir Değerlendirme
  Prof. Dr. Bilgin İÇEL - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  Öğr. Gör. Gülyaz AL- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  Öğr. Gör. Gülhan APAK- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  -----
 19. Biçimde Soyutlama Yönteminin Mekan Tasarımı Eğitimindeki İzdüşümleri
  Öğr. Gör. Berkay BEKTÜRK - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
  Öğr. Gör. Yasemin ERDOĞAN - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
  Öğr. Gör. Gökhan DUYUR - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
  -----
 20. Kaligrafi Tasarım Eğitimi ve Gelişimi
  Dr. Öğr. Üyesi Serdar KİPDEMİR - Medipol Üniversitesi
  -----
 21. Yapılarda İşlevsel Dönüşüm Dersinde Ortofoto Kullanımı
  Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çiğdem ZAĞRA - İstanbul Rumeli Üniversitesi
  Arş. Gör. Dr. Sibel ÖZDEN - İstanbul Rumeli Üniversitesi
  -----
 22. Tasarım Eğitiminde Görsel İletişimin Önemi
  Öğr. Gör. Gülhan APAK - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  Prof. Dr. Bilgin İÇEL - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  Gülyaz AL - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  -----
 23. Eğitim Materyali Örneği Olarak Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi İçerikli Oyuncaklar Üzerine Bir İnceleme
  Öğrt. Yasemin DEDEOĞLU - Doğanlar Hacı Yaşar Kandur Ortaokulu
  -----
 24. Tasarım Eğitimi ve Sanal Sergileme Olanakları
  Dr. Öğr. Üyesi Sevinç ALKAN KORKMAZ - İstanbul Rumeli Üniversitesi
  -----
 25. Giysi Tasarım Sürecinde Kullanılan CAD Programlarının Sınıflandırılması ve Örnek Tasarım Uygulaması
  Öğr. Gör. Esra ÖĞÜLMÜŞ ÖZKUM - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
  Prof. Dr. Mustafa Erdem ÜREYEN - Eskişehir Teknik Üniversitesi
  -----
 26. Türkiye'de İç Mimarlık Eğitimi: Mevcut Durum Analizi
  Dr. Öğr. Üyesi Mergül SARAF YILDIZOĞLU - İstanbul Rumeli Üniversitesi
  Dr. Öğr. Üyesi Sevinç ALKAN KORKMAZ - İstanbul Rumeli Üniversitesi
  Arş. Gör. Dr. Sibel ÖZDEN - İstanbul Rumeli Üniversitesi
  Arş. Gör. Dr. Büşra KURT - İstanbul Rumeli Üniversitesi
  -----
 27. Tasarım Eğitiminde Öncül Uygulamalar
  Öğr. Gör. Berkay BEKTÜRK - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
  Öğr. Gör. Selen ORTA - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
  -----