Sorumlu Yazar Tarafından Giriş yapılarak bildiriye ait aşağıdaki işlemleri tamamlanması gerekir:


  • Katılım ve Sunum Bilgileri
  • Kongre Ücreti ile igili bilgileri
  • Tam Metin işlemleri
# Özet Kimliği No Başlık Yazarlar Son İşlem Zamanı Durum
1 611 Yeni Medya Eğitimi Bağlamında “Sosyal Medya Ortamında Sanal Kimlik”
Erkan Çiçek
14.05.2019 18:02:21
Onaylandı
2 610 İş Hayatında Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Okuryazarı Olmak
İpek Oruçoğlu
12.05.2019 12:23:18
Onaylandı
3 609 Lisans Düzeyindeki Bilişim Programlarının Müfredatlarının Karşılaştırılarak İncelenmesi
Bahadır Elal
10.05.2019 14:16:46
Onaylandı
4 606 Öğrencilerin internet kullanımlarında eriştikleri web sitelerinin Apriori algoritmasıyla ilişkisel analizi
Erdal Can Yalçın
11.05.2019 14:04:48
Onaylandı
5 605 Yapay Zekanın Geleneksel Eğitim Sürecine Etkileri
Muzaffer Karataş
09.05.2019 11:14:07
Onaylandı
6 604 Teknoloji, Ahlak ve Suç İlişkisi
Abdülkadir Büyükbingöl
09.05.2019 11:15:53
Onaylandı
7 603 Çevik Yazılım Geliştirme Takımlarında Performans Değerlendirme Sorunları: Dürtme Teorisi Bakış Açısıyla Bir Performans Değerlendirme Modelinin Önerilmesi
Seçil Pelin AKA
Şahin AYDIN
06.05.2019 10:59:20
Onaylandı
8 601 Harita ve Kadastro Önlisans Öğrencilerinin Meslek Edinmesinde Bilgisayar Programlarının Yeri ve Önemi
NUR SEDA ŞAHİN
05.05.2019 16:51:21
Onaylandı
9 600 Oyun Tabanlı Öğrenme Yönteminin Okul Öncesi Öğrencilerine Temel Fen Eğitiminde Katkısı: Gezegenler Konusunun Öğretilmesi İçin 3 Boyutlu Bir Oyununun Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Uygulanması
Burçak Ceren AKPINAR
Ayşe DANIŞ BEKDEMİR
Şahin AYDIN
06.05.2019 11:01:59
Onaylandı
10 598 YÜKSEKÖĞRETİM BİLİŞİM EĞİTİM PROGRAMLARININ BİLİŞİM İŞGÜCÜ İSTİHDAMI GEREKLİLİKLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİNİN EĞİTİM PROGRAMLARI VE İŞ İLANLARI ÜZERİNDEN ANALİZİ
Yılmaz ÖZKAN
Ufuk BİNGÖL
Hakan METE
30.04.2019 10:22:34
Onaylandı
11 597 Web 3.0’a Geçiş Sürecinde Sosyal Ağların Eğitim Alanında Kullanılması
Mustafa Hikmet AYDINGÜLER
24.04.2019 12:42:57
Onaylandı
12 596 Dijital Finansal Okuryazarlık Kavramının Önemi ve İşleyişi
Batuhan MEDETOĞLU
24.04.2019 11:43:44
Onaylandı
13 594 Tabakalı İşgücü Piyasasında Bilişim Sektörü Üzerine Bir Alan Araştırması
Deniz AKSOYLU
06.05.2019 11:04:05
Onaylandı