Güncellendi
Kayıt Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ

Anasayfa | Ayvansaray | Bilimsel Program

15 MAYIS 2019 - Çarşamba

09.30-10.30

Kayıt

F 301 – Konferans Salonu

10.30-11.00

Açılış Konuşmaları

11.00-12.30

Açılış Oturumu/Panel
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selçuk HÜNERLİ

 

 1. Canlandırma ve Eğitim Uygulamaları - Prof.Dr. Selçuk HÜNERLİ - İstanbul Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (Davetli Konuşmacı)
 2. İhtiyaçlar Doğrultusunda Şekillenen Geleceğin Meslekleri - Doç. Dr. Ahmet DOLUNAY – Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat Bölümü (Davetli Konuşmacı)
 3. Güvenlik ve Bilişim – Dr. Öğr. Üyesi Suat DÖNMEZ – İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

 

12.30-14.00

Yemek - Serbest Zaman

F 301 – Konferans Salonu

14.00-16.00

I. Oturum:
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ahmet DOLUNAY

 

Birleşik Krallık ve İskoçya’da Bilişim Eğitimi – Fiona Mairi TAYLOR (Davetli Konuşmacı)

 

 1. Web 3.0’a Geçiş Sürecinde Sosyal Ağların Eğitim Alanında Kullanılması –Mustafa Hikmet AYDINGÜLER
 2. Öğrencilerin İnternet Kullanımlarında Eriştikleri Web Sitelerinin Apriori Algoritmasıyla İlişkisel Analizi – Erdal Can YALÇIN
 3. Dijital Finansal Okuryazarlık Kavramının Önemi ve İşleyişi – Batuhan MEDETOĞLU
 4. Harita ve Kadastro Önlisans Öğrencilerinin Meslek Edinmesinde Bilgisayar Programlarının Yeri ve Önemi ­– Nur Seda ŞAHİN

 

 

16 MAYIS 2019 - Perşembe

F 301 – Konferans Salonu

14.00-16.30

II. Oturum:
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Suat DÖNMEZ

 

Blackboard E-Öğrenme Ekosistemi İle Öğrenci Başarısını Arttırmaya Yönelik Çözümler – Mustafa GÜÇLÜ (Davetli Konuşmacı)

 

 1. Çevik Yazılım Geliştirme Takımlarında Performans Değerlendirme Sorunları: Dürtme Teorisi Bakış Açısıyla Bir Performans Değerlendirme Modelinin Önerilmesi – Seçil Pelin AKA, Şahin AYDIN
 2. Yeni Medya Eğitimi Bağlamında “Sosyal Medya Ortamında Sanal Kimlik” – Erkan ÇİÇEK
 3. İş Hayatında Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Okuryazarı Olmak – İpek ORUÇOĞLU
 4. Tabakalı İşgücü Piyasasında Bilişim Sektörü Üzerine Bir Alan Araştırması – Deniz AKSOYLU

 

20.00

Gala Yemeği - Topkapı Sarayı, Konyalı Restoran

 

17 MAYIS 2019 - Cuma

F 301 – Konferans Salonu

10.30-12.30

III. Oturum:
Oturum Başkanı: Dr. Bahadır ELAL

 

Yapay Zekânın Geleneksel Eğitim Sürecine Etkileri – Muzaffer KARATAŞ (Davetli Konuşmacı)

 

 1. Yükseköğretim Bilişim Eğitim Programlarının Bilişim İşgücü İstihdamı Gerekliliklerini Karşılama Düzeyinin Eğitim Programları Ve İş İlanları Üzerinden Analizi – Yılmaz ÖZKAN, Ufuk BİNGÖL, Hakan METE
 2. Teknoloji, Ahlak ve Suç İlişkisi – Abdülkadir BÜYÜKBİNGÖL
 3. Oyun Tabanlı Öğrenme Yönteminin Okul Öncesi Öğrencilerine Temel Fen Eğitiminde Katkısı: Gezegenler Konusunun Öğretilmesi İçin 3 Boyutlu Bir Oyununun Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Uygulanması – Burçak Ceren AKPINAR, Ayşe Danış BEKDEMİR, Şahin AYDIN
 4. Lisans Düzeyindeki Bilişim Programlarının Müfredatlarının Karşılaştırılarak İncelenmesi – Bahadır ELAL

 

F 301 – Konferans Salonu

12.30-13.00

Kapanış Oturumu ve Değerlendirme

Kongrenin değerlendirilmesi ve kapanış.

 

 

13.00 – 14.00

Yemek - Serbest Zaman

 

14.00 – 16.00

Sosyal Program, Ayvansaray/Balat Turu