Güncellendi
Kayıt Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ

Anasayfa | Ayvansaray | DAVET MEKTUBU

Değerli Meslektaşlarımız,

Mesleki eğitim kişileri iş yaşamına hazırlayan, kişinin mesleği için gerekli bilgi ve becerilerle donanmasını sağlayan süreçtir. Mesleki alanda kalifiye olma; kurumlar, işletmeler ya da kişiler tarafından farklı farklı tanımlanabilir. Ancak bu tanımlamalarda ortak nokta, doğru işe doğru insan yerleştirme prensibinden hareketle, kişinin çalıştığı mesleğe, işletmeye ve kuruma uygun gerekli bilgi ve beceriye sahip olmasıdır.

2009’dan bu yana mesleki eğitim veren bir yüksekokul olarak, bu yıl 1.sini düzenleyeceğimiz ve her yıl meslek eğitiminin farklı bir boyutunu ele alacağımız kongremizde ilk olarak “Sağlık” alt başlığı ile sağlık personeli yetiştirmede farkındalık yaratmayı amaçlamaktayız. Kongremizde Sağlık hizmetlerine olan gereksinimlerinin artması ve hizmetin sunumuna yönelik hızla gelişen teknoloji sağlık alanında çalışacak personelin eğitimini bu gelişmelere hazır olmaya zorunlu kılmaktadır. Kongremizde bu gelişmelere yönelik sağlık personeli yetiştirmek için gerekli olan eğitim ve gelişim modellerine dair araştırmalar sunularak tartışılacaktır.

Siz değerli sağlık çalışanları, sağlık yöneticileri ve akademisyenlerini sağlık eğitimini merkeze alarak; bu alandaki güncel gelişmelerin, deneyimlerin ve yenilikçi yaklaşımların paylaşılması ve sağlık profesyonelleri arasındaki iletişim ve iş birliğinin artırılması amacıyla düzenlediğimiz 1. Meslek Eğitimi ‘’Sağlık ‘’ Kongresine davet etmekten onur duyarız.

Dr. Öğr. Üyesi Suat DÖNMEZ
Plato Meslek Yükseokulu Müdürü


Davet
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
Plato Meslek Yüksek Okulu 1. Ulusal Meslek Eğitimi ‘’ Sağlık ‘’ Kongresi
17-18 Mayıs 2018/Ayvansaray /İstanbul


Kongre süresince konuyla ilişkili şu konular üzerinde de durulması planlanmaktadır.

ANA BAŞLIKLAR VE ALT BAŞLIKLAR

1. SAĞLIK EĞİTİM SİSTEMİ

    a.Sağlık Eğitiminde Disiplinlerarası Çalışmalar

    b.Sağlık Eğitiminde Reformla

    c.Sağlık Eğitiminde Yasal Düzenlemeler

    d.Sağlık Uygulamalarında Yeni Yaklaşımlar (Teknikler Ve Eğitim)

    e.Sağlık Eğitiminde Hayat Boyu Öğrenme

    f.Sağlık Eğitiminde Uluslararası Hareketlilik

    g.Sağlıkta Mesleki Eğitimin Sürdürülebilirliği

    h.Mesleki Eğitimin Dünü, Bugünü, Yarını

    i.Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık Eğitimi

    j.Mesleki Eğitimde Yeterlilik, Ölçme ve Değerlendirme

    k.Mesleki Eğitimde Eğiticilerin Rolü

    l.Sağlık Eğitiminde Müfredat Ve Eğitim Süresi

    m.Sağlık Eğitiminde İş Başı Eğitim

    n.Sağlık Eğitiminde Teknoloji Kullanımı


2. SAĞLIK İLETİŞİMİ VE EĞİTİM

    a.Sağlık Eğitimi ve Medya

    b.Sağlık Eğitiminde Kamu Spotu Yansımaları

    c.Basın Yayın, Sosyal Medya ve Enformasyon Ağı Eğitimi

    d.Sağlık Psikolojisi, Eğitimi

    e.Bağımlık Eğitimi

    f.Kurumsal İmaj ve İletişim Stratejileri

    g.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Eğitimi

    h.Sağlık Haberciliği Eğitimi

    i.Sağlık Hizmetlerinde İletişim Yönetimi Eğitimi

    j.Sağlık Sosyolojisi Eğitimi


3. SAĞLIK HUKUKU VE EĞİTİMİ

    a.Eğitimde Kişisel Verilerin Korunması ve Hasta Mahremiyeti

    b.Eğitimde Klinik Uygulamaların Hukuki Boyutu

    c.Uluslararası Sağlık Eğitimi ve Hukuku

    d.Sağlık Öğrencilerinin ve Çalışanlarının Cezai Sorumluluğu

    e.Sağlık Personelinin Disiplin ve Etik Sorumluluğu

    f.Sağlık Eğitimi ve Hasta Hakları

    g.Sağlık Eğitiminde Hasta Bakımında Sorumluluk

    h.Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıpta Malpraktis Eğitimi

    i.Sağlık Eğitimi ve Mevzuat İlişkisi

    j.Uluslararası Sağlık Standartları Eğitimi


4. SAĞLIKTA KARİYER GELİŞTİRME

    a.Sağlık Eğitimi ve Rehberlik

    b.Mesleki Eğitim Ve İstihdam

    c.Sağlık Eğitimi İK ve Kariyer Planlama Süreci

    d.Sağlık Eğitimine Sektörel Yaklaşımlar

    e.Sağlık Öğrencisi ve Örgüt Kültürü

    f.Sağlık Eğitiminde Algı Yönetimi

    g.Sağlıkta Performans Yönetimi Eğitimi


5. SAĞLIK EĞİTİMİ VE KALİTE

    a.Sağlıkta Sertifikalı Eğitim

    b.Sağlık Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon

    c.Sağlık Eğitiminde Simülasyon

    d.Sağlık Eğitiminde Evde Sağlık Hizmetlerin ve Kalite

    e.Sağlık Eğitiminde Klinik Kalite

    f.Sağlık Eğitiminde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kalite standartları


6. SAĞLIK EĞİTİMİ VE GÜVENLİK

    a.İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi

    b.Sağlık Eğitiminde İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

    c.Klinik Uygulama Öğrencisi ile Hasta, Çalışan Güvenliği

    d.KBRN Eğitimi

    e.Koruyucu Hekimlik Uygulamaları ve Eğitim

    f.Sağlık Eğitiminde Tanı ve Tedavi Güvenliği

    g.Sağlık Eğitiminde Risk Yönetimi